pasek-sp

Breadcrumbs

Msza szkolna w pierwszy piątek października

 

6 października uczestniczyliśmy we Mszy świętej z racji pierwszego piątku miesiąca, którą sprawował ks. dyrektor Piotr Karpiński. W kazaniu ksiądz mówił o dwóch wizjach Kościoła. Pierwsza – tryumfalistyczna, w której Kościół, posiadając wiele dóbr duchowych, udziela je wiernym, ale według własnych kryteriów, po spełnieniu przez nich określonych warunków. Druga, wypływająca z Ewangelii wizja miłosierdzia, polegająca na pokornym uniżeniu się przed drugim człowiekiem, tak jak Jezus w Wieczerniku, kiedy swym uczniom obmył nogi. W nawiązaniu do słów Ewangelii, „kto wami gardzi, Mną gardzi”, ksiądz poruszył problem duchowej choroby zwanej pogardą. Przejawia się ona w dwojaki sposób: brak miłości do drugiego człowieka oraz wywyższanie siebie do poziomu Boga. Co może być lekarstwem na tę chorobę? Jak sobie z nią poradzić? Pierwszym lekarstwem jest uznanie własnej wartości, odkrywanie i rozwijanie tego, co w nas dobre, szlachetne. Wtedy nie ma potrzeby dowartościowywania siebie kosztem innego człowieka. Drugim remedium jest empatia, zrozumienie drugiej osoby, traktowanie jej z życzliwością i szacunkiem.

Na zakończenie ksiądz dyrektor podziękował wszystkim, którzy przystąpili do komunii świętej.Dziękował także klasie Va, która przygotowała oprawę mszy świętej oraz chórowi szkolnemu, który jak zawsze, ubogacił liturgię pięknym śpiewem.

Facebook Widget Slider

Menu