pasek-zespol

Breadcrumbs

Historia i misja Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Konarskiego

Historia i misja szkoły

Początek naszej szkoły sięga 1 września 1998 r. – wtedy to wystartowało Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego. Pomysłodawcą i organem założycielskim szkoły był ówczesny biskup łowicki Alojzy Orszulik, któremu zależało na stworzeniu elitarnej szkoły katolickiej. Profil klasyczny liceum wyrażał się między innymi w nauce języków klasycznych: łacińskiego i greckiego. Pierwszym dyrektorem szkoły został ks. dr Adam Kostrzewa.

Rok później, 1 września 1999 r., reforma polskiej oświaty przyniosła utworzenie gimnazjów. W tej sytuacji biskup Alojzy Orszulik powołał Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego. Obie szkoły – gimnazjum i liceum – z dniem 1 września 2002 r. utworzyły Zespół Szkół im. Ks. St. Konarskiego.

W 2006 r. została utworzona Szkoła Podstawowa im. Ks. S. Konarskiego – tzw. „Mały Klasyk” – wraz z oddziałem przedszkolnym. Od tego czasu Zespół Szkół im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach tworzą trzy szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Dyrektorem Zespołu Szkół od 2014 r. jest ks. dr Piotr Karpiński.

Wszystkie wymienione szkoły to szkoły katolickie niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych, spełniające wszystkie warunki wymagane ustawodawstwem państwowym. Organem prowadzącym Zespół Szkół im. Ks. St. Konarskiego jest biskup łowicki. Wszystkie szkoły katolickie w diecezji łowickiej są prowadzone przez zakony, parafie bądź stowarzyszenia. Klasyk to jedyna szkoła w diecezji prowadzona przez biskupa łowickiego.

Ideą szkół jest troska o wysoki poziom nauczania, bezpieczeństwo, indywidualne podejście do ucznia oraz wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich. Młodzież ma tu możliwość poznania własnego kraju, jego historii i kultury, a także innych państw poprzez wycieczki i imprezy kulturalne. Szkoła uczestniczyła w programie Edukacji Europejskiej Sokrates Comenius, współpracowała ze szkołami w Finlandii, Niemczech, Francji, Hiszpanii. Liceum i gimnazjum uczestniczyły w ogólnopolskim konkursie szkół pod patronatem Prezydenta RP i uzyskały tytuł Szkoła z klasą. Obecnie rozwijany jest program wymiany partnerskiej z Missionsgymnasium w Bad Bentheim w Niemczech.

Szkoła od początku swojego istnienia osiąga wysokie wyniki podczas egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, lokując się w najwyższych przedziałach wynikowych spośród szkół województwa łódzkiego. W Rankingu „Perspektyw” 2016 Klasyczne Liceum Ogólnokształcące zajęło 93. miejsce w Polsce uzyskując tytuł „Złotej Szkoły”. Klasyk znajduje się także w elitarnym rankingu STEM, który ustala 200 najlepszych liceów w Polsce pod kątem nauk ścisłych. W styczniu 2015 r. liceum i gimnazjum przeszły ewaluację zewnętrzną, zakończoną najwyższą notą A we wszystkich badanych obszarach. Szkoła Podstawowa przeszła podobną ewaluację rok później – Raport wskazał, że we wszystkich badanych obszarach szkoła spełnia wymagania w stopniu wysokim.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystania z pracowni komputerowej, biblioteki z czytelnią i kawiarenką internetową oraz sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i kręgielnią. Ponadto na basenie odbywają cotygodniowe zajęcia pływania. W szkołach zapewniamy naukę języków obcych: angielskiego i niemieckiego w małych grupach. Licealiści poznają język łaciński i podstawy filozofii. Istnieje możliwość nauki języka hiszpańskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Ramowe plany nauczania we wszystkich szkołach są rozszerzone w porównaniu z minimum ministerialnym, co pozwala jak najlepiej przygotować się do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

Wielkim atutem naszego liceum jest swobodny wybór rozszerzeń i komponowanie własnego, indywidualnego profilu. Po pierwszym roku nauki uczeń wybiera dowolną ilość przedmiotów, których będzie się uczył w zakresie rozszerzonym, zgodnie z zainteresowaniami i planowanym kierunkiem studiów wyższych.

Dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów i ich dobre, klasyczne wychowanie. Klasy w Szkole Podstawowej mogą być maksymalnie 16 osobowe, nauka jest jednozmianowa. Uczniowie mogą skorzystać z zajęć świetlicowych do godz. 16.30.

Facebook Widget Slider

Menu