Breadcrumbs

WYDARZENIA

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Po raz kolejny otwieramy drzwi, aby zaprezentować naszą ofertę edukacyjną oraz przedstawić naszą szkołę wszystkim kandydatom oraz zainteresowanych podjęciem nauki w skierniewickim Klasyku.

Dzień otwarty to również okazja do rozmowy z naszymi uczniami i nauczycielami, którzy opowiedzą Ci więcej o naszej szkole oraz przygotowali liczne eksperymenty, pokazy i mini konkursy.

Najmłodszym kandytatom zapewnimy mnóstwo atrakcji : zabawy, konkursy z nagrodami oraz prace ręczne!

 

Już dziś zarezerwuj sobie termin i odwiedź Klasyk!

 

***13 kwietnia (piątek) godz. 16.00-19.00***

O Ekstremalnej Drodze Krzyżowej Klasyka na antenie Radia RSC

Na trzy dni przed II Ekstremalną Drogą Krzyżową Klasyka, która wyruszy już w najbliższy piątek 16 marca, gościliśmy na antenie Radia RSC.

Zachęcamy do wysłuchania audycji, w czasie której trochę opowiedzieliśmy o EDKK, ale nie tylko.

http://radiorsc.pl/2018/03/ekd-klasyka-rusza-juz-piatek-rozmowa/

Adwentowy Dzień Skupienia

Zgodnie z tradycją Zespołu Szkół im. ks. S. Konarskiego w Skierniewicach przed Świętami Bożego Narodzenia cała społeczność Klasyka spotyka się w Kościele na wspólnej modlitwie. Podczas Adwentowego Dnia Skupienia wszyscy uczestniczyli w liturgii słowa, której przewodniczył ksiądz dyrektor Piotr Karpiński.

Tegoroczną konferencję adwentową ksiądz dyrektor rozpoczął od wyjaśnienia, że adwent to czas ciszy i skupienia, odpowiedniego przygotowania się na narodziny Syna Bożego. Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich, ponieważ wówczas Bóg stał się człowiekiem i w ten sposób uświęcił człowieczeństwo. Chciał przez to objawić nie tylko wielkość swoją, ale także wielkość człowieka. Ksiądz dyrektor przypomniał słowa Jana Pawła II, że „drogą Kościoła jest człowiek”. Należy więc pamiętać, że Boże Narodzenie to czas, w którym powinniśmy wpatrywać się w Boga, ale przede wszystkim w drugiego człowieka.

To także czas, kiedy na  próbę wystawione jest nasze człowieczeństwo. Musimy zadbać o to, by w ten niezwykły czas wejść z czystym sercem, uwolnić się od „choroby na człowieka”. To był przewodni temat konferencji adwentowej. Kaznodzieja omówił trzy dramaty, w których człowiek bierze udział i trzy wynikające z nich „choroby na człowieka”. Są to: dramat religijny, narodowy i osobisty. Każdy z nich jest dla człowieka ogromnym zagrożeniem. Powinniśmy więc zrobić wszystko, by właściwie pojmować naszą wiarę i tożsamość narodową. Nie możemy w imię źle rozumianej miłości do Boga czy ojczyzny stać się prześladowcą drugiego człowieka. Nie możemy także zdradzić drugiego człowieka dla własnej korzyści, dla zysku. Mamy więc zatrzymać się, wyciszyć i zastanowić nad tym, jak nie zdradzić w sercu drugiego człowieka, bo zdradzając człowieka, zdradzamy samego Boga.

W drugiej części Dnia Skupienia adorowaliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Po adoracji i błogosławieństwie uczniowie udali się do szkoły na wigilijne spotkania klasowe z wychowawcami. Po przełamaniu się opłatkiem i wspólnym klasowym kolędowaniu uczniowie wzięli udział w koncercie kolęd. Każda klasa zaśpiewała przygotowaną wcześniej kolędę lub pastorałkę, by w ten sposób wielbić Pana i okazać radość z Jego przyjścia na świat. Na koniec wystąpili także nauczyciele, ofiarowując uczniom dwa utwory.

Szkolna Msza święta w II niedzielę miesiąca

W niedzielę 11 marca o godz. 10.30 społeczność Klasyka modliła się na szkolnej Mszy świętej, której przewodniczył ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. Chór szkolny tradycyjnie zapewnił oprawę muzyczną, zaś czytania i modlitwę powszechną przygotowali licealiści z klasy II B.

Ponieważ tego dnia rozpoczęły się rekolekcje parafialne, w ramach homilii wysłuchaliśmy nauki rekolekcyjnej o. Remigiusza Trockiego, franciszkanina z Niepokalanowa, która poświęcona była Maryi i Cudownemu Medalikowi z Paryża. W ten sposób otrzymaliśmy przedsmak naszych szkolnych rekolekcji, które tradycyjnie odbędą się w Wielkim Tygodniu.

„Szlachetna Paczka” w Klasyku

Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku nasza szkoła zorganizowała Bożonarodzeniową akcję charytatywną „Szlachetna Paczka”. W tym roku objęliśmy pomocą rodzinę mieszkającą przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach. Zaangażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców szkoły przyniosło jak zwykle wspaniałe efekty – przygotowaliśmy 3 duże paczki, zawierające m.in. żywność, słodycze oraz środki czystości. Uczniowie w czwartek 21 grudnia przekazali paczki oraz złożyli Rodzinie życzenia spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.

Wszystkim osobom zaangażowanym w akcję „Szlachetnej Paczki” serdecznie dziękujemy za okazane serce i wrażliwość.

Laury w Międzyszkolnym Konkursie „Jan Paweł II – nasz Patron”

We wtorek 6 marca odbył się IX Międzyszkolny Konkurs wiedzy religijnej „Jan Paweł II – nasz Patron”, którego organizatorem jest Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach. Uczniowie naszej szkoły, tak jak w poprzednich latach, zajęli wysokie miejsca.

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej Szymon Rechnio (klasa VIa) zajął II miejsce, a Łukasz Chmurski (klasa IVa) zdobył wyróżnienie.

W kategorii klas starszych I miejsce zajął Mateusz Broczkowski (klasa IIId), a Maciej Kalisiak (klasa IIIf) i Michał Sulikowski (klasa IIId) zajęli ex aequo III miejsce.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów. Gratulujemy sukcesów.

Msza szkolna w drugą niedzielę miesiąca

Jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, 10 grudnia społeczność Klasyka modliła się wspólnie na Mszy św., której przewodniczył ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. Wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże, przeżywając II Niedzielę Adwentu.
Nawiązując do Ewangelii, której główną postacią była osoba św. Jana Chrzciciela, ksiądz dyrektor w swojej homilii skupił się na zagadnieniu autorytetu we współczesnym świecie. Postać św. Jana Chrzciciela pokazuje nam jakie cechy powinien mieć autorytet: dystans wobec otaczającego świata, czyli pewien rodzaj samotności, nieposzukiwanie popularności za wszelką cenę, skromność, mądrość i siła ducha, bezinteresowność oraz idealna harmonia słów i życia. Św. Jan Chrzciciel pokazuje nam jednak jeszcze jedną i to najważniejszą cechę autorytetu, kiedy mówi: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie”. Nad nami jest ktoś wyższy, my jesteśmy tylko sługami. Pokazując drugiemu „Kogoś mocniejszego, większego” można zbudować autorytet ojca, matki, nauczyciela, kapłana.
Czas Adwentu jest – jak powiedział ksiądz dyrektor na początku Mszy Św. – nie tylko czasem oczekiwania, ale przygotowania na przyjście Jezusa Chrystusa. Domaga się zatem od każdego z nas postawy aktywnej i zaangażowania.
O oprawę liturgiczną Mszy zadbała klasa IIA KLO oraz chór szkolny.

Msza św. w pierwszy piątek marca

W piątek 2 marca społeczność Klasyka modliła się na szkolnej Mszy świętej. Odprawił ją ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, który wygłosił kazanie. Zestawił w nim czytania z dnia, zwracając uwagę na motyw odrzucenia, nieprzyjęcia drugiego człowieka, przekreśleniu go. Mądrość ewangeliczna pomaga jednak wznosić się nam ponad nienawiść, zawiść i osiągać dobro dzięki modlitwie i postawie, której  uczymy się od Mistrza.

O oprawę liturgiczną zadbała klasa V B, a o muzyczną szkolny chór.

„Colloquia Classica” o św. Bracie Albercie

U progu Adwentu, w poniedziałek 4 grudnia w Zespole Szkół im. ks. S. Konarskiego w Skierniewicach odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „COLLOQUIA CLASSICA”. Tym razem prowadziła je albertynka z Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie, siostra Teresa Pawlak, która przybliżyła nam sylwetkę Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta.

Spotkanie wpisywało się w trwający Rok Brata Alberta, związany z obchodami 100. rocznicy jego śmierci. Ten urodzony w Igołomii pod Krakowem przyszły święty z początku miał być inżynierem. W młodości stracił rodzinę, a następnie zdrowie w powstaniu styczniowym. Kształcił się w Paryżu i Monachium, gdzie odbył studia malarskie. Przez całe życie tracił po kolei wszystko, by wreszcie odnaleźć Boga i to ukrytego w najbiedniejszych.

Siostra Teresa Pawlak zachęciła dzieci i młodzież do refleksji nad własnym życiem i relacjami z innymi ludźmi, do zastanowienia się nad tym, kim chcę być - żebrakiem czy pielgrzymem? Wyjaśniła, że pielgrzym to ktoś, kto ma w życiu cel, do którego wytrwale podąża. Przestrzegała także, że nawet pielgrzymowi zdarzają się potknięcia i upadki, że może go coś złamać, ale najważniejsze jest, by się podnieść i nie poddać się. Mimo popełnionych błędów i rys na charakterze nadal powinniśmy pomagać, wspierać potrzebujących i kierować się w życiu miłością oraz szacunkiem do drugiego człowieka. Na wzór Brata Alberta „być dobrymi jak chleb”.

​Na koniec spotkania ksiądz dyrektor Piotr Karpiński podziękował siostrze Teresie za wykład i zapowiedział, że podczas szkolnej wigilii społeczność Klasyka ponownie spotka się z postacią Brata Alberta, tym razem za sprawą sztuki Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”, będącej poetycko-filozoficznym studium postaci Adama Chmielowskiego.

W Środę popielcową zainaugurowaliśmy Wielki Post

W środę 14 lutego o godzinie 9.00 cała społeczność Klasyka modliła się podczas Mszy świętej rozpoczynającej Wielki Post. Na początku Eucharystii ksiądz dyrektor Piotr Karpiński zachęcał do wpatrywania się w  Chrystusa, w krzyż Zbawiciela, ponieważ człowiek staje się tym, co ogląda. Następnie wyjaśnił, że czas Wielkiego Postu to czas modlitwy, jałmużny i postu, ale przede wszystkim czas prawdy i autentyczności. Ksiądz dyrektor upominał, że nie możemy niczego robić na pokaz, niczego odgrywać ani udawać przed innymi. Powinniśmy natomiast, zgodnie z Ewangelią, „wejść do swojej izdebki”, czyli wniknąć w głąb samego siebie, poznawać i doskonalić własne serce, by nasza wiara stała się autentyczna, byśmy byli wiarygodni i przekonujący w tym, co robimy, bo czterdziestodniowy post to czas, w którym warto budować szczerą relację z Bogiem. To czas „rozprawiania się” z hipokryzją,  pokonywania własnych słabości.

Następnie, przed posypaniem głów wiernych popiołem, ksiądz dyrektor wyjaśnił, że słowa „prochem jesteś i w proch się obrócisz” są prawdą o każdym z nas. Bóg ulepił człowieka z marności, ale dając mu siebie, powołał go do życia wiecznego. Przestrzegł jednak, że żyjąc bez Boga, na zawsze pozostaniemy marnością.

Na koniec Mszy świętej ksiądz Piotr Karpiński udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa, życzył wytrwałości w modlitwie i życia w prawdzie. Ksiądz podziękował również klasie Va za oprawę liturgiczną nabożeństwa i zaprosił dzieci i młodzież na dalsze zajęcia do szkoły.

Biskup Alojzy Orszulik, założyciel naszej szkoły, odznaczony Krzyżem Świętej Wiktorii

30 listopada to dzień imienin pasterza naszej diecezji, biskupa Andrzeja F. Dziuby. Delegacja uczniów i nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyła w uroczystej Mszy św. w katedrze łowickiej, po czym złożyła dostojnemu solenizantowi najlepsze życzenia.

Ordynariusz łowicki tego dnia odznaczył biskupa seniora Alojzego Orszulika, pierwszego biskupa łowickiego, Krzyżem Świętej Wiktorii dla duchownych i świeckich za zasługi dla Kościoła łowickiego Pro Ecclesiae Loviciensis. W ten sposób biskup Dziuba docenił wkład i służbę pierwszego ordynariusza dla diecezji łowickiej i jej rozwoju.

Gratulujemy odznaczenia naszemu drogiemu założycielowi i życzymy długich lat w dobrym zdrowiu.

Klasyk ponownie Złotą Szkołą

10 stycznia poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. Klasyczne Liceum Ogólnokształcące po raz kolejny potwierdziło swoją wysoką pozycję, utrzymując tytuł Złotej Szkoły.

Ranking Perspektyw to najbardziej znany i opiniotwórczy ranking szkół ponadgimnazjalnych. Na jego rezultaty czekają nie tylko dyrektorzy szkół i nauczyciele, dla których jest on podsumowaniem całorocznej pracy. Wyniki rankingu mają także ogromny wpływ na decyzje tysięcy uczniów, którzy poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły. Ranking Perspektyw tworzony jest w oparciu o trzy kryteria: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki egzaminów z przedmiotów rozszerzonych (45%). Nad prawidłową klasyfikacją szkół czuwa specjalna kapituła, którą tworzą: przewodniczący komitetów głównych olimpiad, dyrektorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W tegorocznym Rankingu Liceów przebadano 2195 liceów ogólnokształcących, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2017 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, że w Rankingu Perspektywy 2018 Klasyczne Liceum Ogólnokształcące znalazło się w prestiżowym gronie 100 najlepszych liceów w Polsce, zajmując 93. pozycję w kraju. Tym samym nasza szkoła, jako jedyna w rejonie, utrzymała tytuł Złotej Szkoły.

W województwie łódzkim Klasyk zajmuje 7. miejsce. Za ogromny sukces poczytujemy sobie 55. miejsce w Polsce w Rankingu Szkół Olimpijskich.

Jak mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej: „Rankingi nie do końca są sprawiedliwe. Oceniają szkołę pod pewnymi względami, pod innymi nie. Niewątpliwie są miarą prestiżu. Można się na nie obrażać, ale trzeba robić wszystko, by po pierwsze w nich startować, a po drugie osiągać dobre miejsca”.

Miejsce naszej szkoły jest powodem dumy i radości. Niemniej cieszymy się nim jeden dzień. Następnego dnia bowiem myślimy już, co robić, by to zaszczytne miejsce utrzymać, a nawet poprawić. Ranking Perspektyw jest dla nas zachętą do dalszej pracy na rzecz młodzieży.

Msza szkolna w pierwszy piątek grudnia

W pierwszy piątek grudnia społeczność Klasyka modliła się podczas Mszy św. sprawowanej przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego.

W homilii ksiądz dyrektor zachęcił słuchaczy, by uporządkować sobie rzeczywistość według tego, co przemijające i nieprzemijające. Było to nawiązanie do zdania z Ewangelii: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”. Choć przemijanie jest smutne, ma też pozytywny aspekt, gdyż także złe rzeczy przemijają, a skoro tak, nie należy ich absolutyzować. Tym, co nie przemija jest miłość. Na niej warto zbudować swoje życie.

O oprawę liturgiczną zadbała klasa IVb i chór szkolny.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Skierniewice

W poniedziałek 15 stycznia odbyły się w naszej szkole wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. W myśl miejskiej ordynacji wyborczej liceum i gimnazjum posiadają dwa mandaty w radzie, zaś szkoła podstawowa jeden. Chęć kandydowania zgłosiło 9 uczniów reprezentujących zarówno gimnazjalistów, jak i społeczność liceum.  W akcie głosowania, który odbywał się podczas przerw lekcyjnych w godzinach 10:00-15:00, wzięło udział 100 uczniów spośród 173 uprawnionych do głosowania. Frekwencja więc wyniosła prawie 58%. Głosowanie w liceum i gimnazjum nadzorowała szkolna komisja wyborcza w składzie p. dyrektor Honarata Dębska, p. Agnieszka Kuśmierczyk oraz p. Marek Pągowski.

Po podliczeniu wszystkich oddanych głosów komisja ustaliła, że przedstawicielami liceum i gimnazjum w Młodzieżowej Radzie Miasta Skierniewice będą: Bartłomiej Migała z klasy IIA, na którego oddano 36 głosów oraz Julia Pazurek z klasy IIIf, która otrzymała 16 głosów.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta odbyły się również w Szkole Podstawowej. Tutaj z kolei zgłosiło się trzech uczniów, przedstawicieli klas siódmych, chętnych do reprezentowania  szkoły w mieście. Komisja wyborcza w składzie: p. dyrektor Magdalena Wesołowska, P. Aleksandra Cybulska i p. Iwona Stanowska ogłosiła, że wybory wygrała Antonina Gruchała, uczennica klasy VIIa, i to ona będzie reprezentować społeczność Małego  Klasyka  w Młodzieżowej Radzie Miasta.

Gratulujemy naszym przedstawicielom oraz dziękujemy tym, którzy kandydowali oraz głosowali. Postawa dużego zaangażowania uczniów budzi nadzieję, że w przyszłości będą oni brali aktywny udział w życiu społecznym i politycznym miasta i Polski.

Msza szkolna w drugą niedzielę stycznia

Jak zawsze w drugą niedzielę miesiąca ksiądz dyrektor Piotr Karpiński sprawował Mszę świętą, z udziałem naszego chóru szkolnego i liturgią słowa przygotowaną przez uczniów klasy IId. Tego dnia przypadł również Dzień Modlitw w intencji migrantów i uchodźców.

Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Z tej okazji wysłuchaliśmy Listu pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi zachęcają nas, aby przeżywany Rok Świętego Stanisława Kostki stał się czasem, w którym będziemy od siebie więcej wymagać. Może to być zerwanie z lenistwem duchowym i intelektualnym, zerwanie z nałogiem, zachowanie trzeźwości, modlitwa za nauczyciela lub księdza, adopcja dziecka poczętego albo post w konkretnej intencji. Zaprosili nas również do pogłębiania refleksji na temat życia św. Stanisława i wyzwań stojących przed młodymi katolikami w Polsce.

Nasze uczennice Mistrzyniami Świata w tańcu

Ania Łazęcka z klasy Vb i Aleksandra Brzezińska z klasy 2a, tancerki Akademii Tańca 4-20, zdobyły aż 5 medali podczas Mistrzostw Świata Federacji WADF (World Artistic Dance Federation), które odbywały się w Libercu w Czechach w dniach 20-26 listopada 2017 r.

Ania Łazęcka zdobyła dwa złote medale: w kategorii Duet Jazz Juvenilles oraz w kategorii Trio Contemporary Ballet Juvenilles, a także srebro w kategorii Jazz Small Team Juvenilles.

Ola Brzezińska zdobyła brąz w kategorii Jazz Adults Mini Formacji oraz złoto w kategorii Large Team Jazz Adults.

Serdecznie gratulujemy!

W tych samych Mistrzostwach Świata wzięła udział także Anna Grzegorzewska, nasza absolwentka, zdobywając również złoto i brąz. Gratulujemy i pozdrawiamy naszą absolwentkę.

Msza w pierwszy piątek miesiąca stycznia

Po powrocie z ferii świątecznych, w pierwszy piątek stycznia społeczność Klasyka modliła się podczas Mszy św. sprawowanej przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego. W homilii ksiądz dyrektor zwrócił uwagę na prawdę o Bogu, na wieść o której ludzkie serca  reagują otwarciem na Niego i drugiego człowieka. Stwórca zaprasza nas do nieustannego odkrywania Jego miłości i zanoszenia jej innym. Powinniśmy zajrzeć też do swojego wnętrza, do „żłóbka” grzechu, stanąć w prawdzie i tworzyć relację z Bogiem na nowo.

O oprawę liturgiczną zadbała klasa VIIa  i chór szkolny.

„Nie Zmarnuj Swojego Życia” w naszej szkole

„Nie Zmarnuj Swojego Życia!” – to przesłanie usłyszała młodzież w naszej szkole.

Dla Bęsia i Dj Yonasa (tworzących skład RYMCERZE) nie ma tematów tabu. Sami wiele przeżyli. Wiedzą, jak trudny start mają niektórzy nastolatkowie i jak bardzo trudno o asertywność wśród grupy rówieśniczej. Od ponad 4 lat spotykają się z młodzieżą i uświadamiają ich o skutkach uzależnień. Ich zadaniem jest motywowanie uczniów do nauki pokazując, jak wiele mogą stracić wybierając złą drogę.

Projekt „Nie Zmarnuj Swojego Życia” skierowany jest do młodzieży w całej Polsce. Podczas dwugodzinnego, dynamicznego spotkania, mini-wykłady o charakterze profilaktycznym przeplatają się z muzyką Rymcerzy – rapem z wartościami. Projekt powstał z inicjatywy raperów oraz Fundacji „Edukacja z Wartościami”. Inicjatywę objął patronatem honorowym Rzecznik Praw Dziecka oraz Łódzki Kurator Oświaty.

Do tej pory Bęsiu i Dj Yonas (tworzący skład Rymcerze) dotarli ze swoją inicjatywą do ponad 260 000 uczniów podczas 400 spotkań. 17 listopada 2017 roku pojawiła się ich najnowsza płyta pt. „Nie Zmarnuj Swojego Życia”.

Zapraszamy na darmowy koncert hip-hopowy Rymcerzy, który odbędzie się w piątek 24 listopada o godz. 18:30 w Centrum Kultury i Sztuki.

Życzenia Boże Narodzenie 2017

 

Szkolny etap Konkursu „Milion od Honorata”

W piątek 17 listopada odbył się szkolny etap Konkursu „Milion od Honorata”, organizowanego przez Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej. Celem konkursu jest przybliżenie osoby bł. Honorata Koźmińskiego, który jest patronem naszej diecezji. Okazją do przeprowadzenia konkursu była 100. rocznica śmierci Honorata Koźmińskiego oraz ogłoszenie roku 2017 przez Sejm i Kościół polski rokiem bł. Ojca Honorata. Udział w konkursie o błogosławionym kapucynie z Białej Podlaskiej był okazją, aby poznać żołnierza Niepokalanej, wiernego syna polskiej ziemi, człowieka oddanego bez reszty tym, do których został posłany oraz sytuację Polski w czasach, w jakich żył błogosławiony zakonnik.

Zwycięzcą konkursu na etapie szkolnym mogła zostać tylko jedna osoba. Mamy zaszczyt poinformować, że zwyciężczynią w Szkole Podstawowej została Zofia Soska, zaś w Gimnazjum Patrycja Janus. Gratulujemy obu wspaniałym uczennicom chęci zgłębiania wiedzy o błogosławionym Honoracie Koźmińskim i życzymy sukcesu ma drugim etapie, który odbędzie się w Płocku 16 marca 2018 roku.

Strona 1 z 6