Breadcrumbs

WYDARZENIA

Stypendyści Prezydenta Miasta

W czwartek 20 września skierniewicki samorząd nagrodził najzdolniejszych uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce. W Kinoteatrze Polonez odbyła się gala, na której Prezydent Miasta wręczył stypendia za rok szkolny 2017/2018. Oczywiście nie mogło zabraknąć „prymusów” z Klasyka.

Miejski  Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów, przyznaje stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne. Program ma za zadanie wspierać edukację uzdolnionych uczniów, których wiedza i osiągnięcia wykraczają poza wymagania programowe szkół, w których się kształcą lub uzyskują inne znaczące osiągnięcia. Program wspiera rozwój uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie bardzo wysokie osiągnięcia i chcą je nadal rozwijać. Stypendium przyznawane jest za dany rok szkolny uczniom uczęszczającym do klasy VI, VII lub VIII szkoły podstawowej, do klasy gimnazjalnej, do klasy szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej oraz do klasy szkoły artystycznej II stopnia, będących mieszkańcami miasta Skierniewice.

Aż piętnastu nagrodzonych to uczniowie z Zespołu Szkół im. Księdza Stanisława Konarskiego. W gronie stypendystów znaleźli się: Marcin Chmurski, Piotr Chudzio, Olaf Jackowski, Dominika Dąbrowska, Antoni Zając, Julia Pazurek, Katarzyna Nowak, Iga Styczyńska, Magdalena Rutkowska, Patrycja Niewrzał, Nina Gruchała, Martyna Stanowska, Filip Gwardecki, Barbara Błaszczak i Natalia Mazurkiewicz. Naszym stypendystom gratulujemy!

Gala laureatów

W czwartek 13 września w kinoteatrze Polonez odbyła się uroczysta gala podsumowująca osiągnięcia i sukcesy uczniów w roku szkolnym 2017/18. Prezydent Miasta wręczył nagrody najlepszym uczniom, a także listy gratulacyjne dla rodziców i nauczycieli. Gala przebiegała w dwóch turach: najpierw uhonorowano uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, a następnie szkół ponadpodstawowych, specjalnych i artystycznych.

Miło nam poinformować, że na tle wszystkich skierniewickich szkół uczniowie Klasyka stanowili za każdym razem jedną z najliczniejszych reprezentacji. Wśród wyróżnionych byli uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, m.in. z języka łacińskiego, filozofii, chemii, biologii, ekologii, historii, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, historii, języka angielskiego, języka niemieckiego, wiedzy o religii i wielu innych.

Naszym laureatom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznych edycjach konkursów i olimpiad.

 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – Msza szkolna

W niedzielę 13 maja społeczność Klasyka modliła się na Mszy świętej sprawowanej przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego. Na wstępie kapłan przypomniał, że dziś obchodzone jest święto Wniebowstąpienia Pańskiego. W czasie kazania ksiądz dyrektor zauważył, że dla apostołów było to trudne doświadczenie. Po Zmartwychwstaniu Pańskim nastał dla nich czas radości, bo Pan był z nimi, ale po 40 dniach nastąpiło wniebowstąpienie. Jezus przesłał być obecny cieleśnie wśród nich, została im wiara, że nadal jest, ale w ich sercach. Doświadczyli także rozstania, smutku z powodu nieobecności kogoś bardzo drogiego, mimo że Chrystus obiecał być z nimi. Musieli też zmierzyć się z teraźniejszością – odejście Jezusa i przyszłością – zapowiedziany powrót Pana i oczekiwanie na to wydarzenie.

Dzisiejsze święto to pytanie o naszą wiarę, która otwiera chrześcijan na „niewidzialność” Jezusa. Ksiądz dyrektor odwołał się również do słów Chrystusa, który mówił, że jeśli ktoś w niego uwierzy, będą mu towarzyszyć różne znaki, począwszy od wyrzucania złych duchów (wyrzekamy się szatana w czasie chrztu świętego i zła: obmowy, nieuczciwości, zdrady…), przez mówienie nowymi językami (językiem miłości), picie trucizny, która nie będzie szkodzić (mody, złe wzorce zachowania…), skończywszy na uzdrawianiu chorych (wiara jako uzdrowienie). Ksiądz dyrektor zadał pytanie o to, czy te znaki towarzyszą nam w życiu, bo można chodzić do kościoła i nigdy nie spotkać Pana. Wiara przenika życie człowieka, pozwala panować nad złem, mówić językiem miłości, być otwartym na świat. Każdy z nas powinien pomnożyć swoją wiarę, mieć niebo w sobie i głosić je światu.

Na koniec nabożeństwa ksiądz dyrektor podziękował licealistom z Klasyka oraz szkolnemu chórowi za oprawę liturgiczną Mszy świętej i udzielił Bożego błogosławieństwa.

Uczniowie Klasyka w paradzie otwierającej Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw

Ważnym wydarzeniem nie tylko dla mieszkańców Skierniewic jest doroczne Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. W tym roku odbyło się ono w dniach 15-16 września. Oficjalne otwarcie poprzedza uroczysta parada, w której prezentują się skierniewickie szkoły, stowarzyszenia i organizacje.

W sobotnie południe w skierniewickiej paradzie wzięli udział uczniowie klas pierwszych Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego oraz klas siódmych Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcami. Nasi uczniowie ubrani byli w galowe, klasyczne stroje. W rękach nieśli ozdobione brokuły, gdyż taka była tematyka tegorocznej parady. Zielony kolor jako symbol nadziei oraz brokuł jako symbol zdrowia – to wszystko nawiązywało do charakteru naszej szkoły, która łączy zdrowe ciało ze zdrowym umysłem i zdrowym duchem.

Laureatki Konkursu „Milion od Honorata”

W środę 25 kwietnia w Płocku odbył się finał Konkursu „Milion od Honorata”, poświęconego życiu i działalności patriotycznej i apostolskiej bł. Honorata Koźmińskiego na terenie zaboru rosyjskiego. Organizatorem konkursu było Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej.
Jako zwyciężczynie pierwszego etapu naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: w kategorii szkół podstawowych – Zofia Soska (klasa VII b), w kategorii gimnazjum – Patrycja Janus (klasa II d).
Zawody finałowe składały się z dwóch części. Pierwsza część polegała na rozwiązaniu testu w formie platformy multimedialnej gry „Milion od Honorata”. Test składał się z 15 pytań o coraz większym stopniu trudności. Udzielenie błędnej odpowiedzi skutkowało zakończeniem gry i tym samym pierwszej części konkursu. Ostatnią zawodniczką, która pozostała przy komputerze była nasza uczennica Zofia Soska, która jako jedyna zdobyła maksymalną liczbę punktów. Patrycja odpadła wcześniej, ale i tak uzyskała najlepszy wynik w swojej kategorii.
Druga część pisemna polegała na udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z życiorysem o. Honorata i historią Polski. W tej części Zosia również uzyskała maksymalną liczbę punktów i tym samym zajęła I miejsce w kategorii szkół podstawowych. Patrycja wywalczyła II miejsce wśród gimnazjalistów.
Wyjazd do Płocka to nie tylko zmagania konkursowe, ale również poznanie miasta i szkoły, do której uczęszczał błogosławiony Honorat. Na jednym ze zdjęć dziewczyny stoją w auli pamiętającej czasy średniowiecza przy oryginale dwujęzycznego świadectwa ukończenia Gimnazjum przez ojca Honorata. Gratulujemy naszym uczennicom zwycięstwa i doceniamy wysiłek włożony w poznanie błogosławionego Honorata Koźmińskiego – zakonnika, polskiego patrioty i patrona naszej diecezji.

Tydzień Wychowania pod hasłem "W poszukiwaniu drogi"


W dniach 9-15 września Kościół w Polsce przeżywał Tydzień Wychowania pojęty jako czas modlitwy i refleksji poświęcony uczniom, nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i wszystkim zaangażowanym w wychowanie. Tydzień Wychowania przeżywaliśmy także w naszej szkole.

Każdego dnia uczniowie klas VII-VIII SP, Gimnazjum i Liceum gromadzili się w auli szkolnej na rozważaniu Słowa Bożego, a uczniowie klas 0-VI SP w hallu szkoły podstawowej na porannych modlitwach. Słowo Boże głosili ks. dyrektor Piotr Karpiński oraz ks. prefekt Radosław Sawicki. 

Tradycją naszej szkoły jest, że na Msze św. w Tygodniu Wychowania zapraszane są okoliczne szkoły. W poniedziałek 10 września we Mszy św. w kościele NSPJ na Widoku wzięli udział uczniowie z klas 0-VI z Klasyka, a także ze Szkoły Podstawowej nr 9 i Szkoły Podstawowej nr 4. Mszę sprawował i homilię wygłosił ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, który uczył dzieci zwracania uwagi na drugiego człowieka, by patrzeć w serce drugiego. Dzieci otrzymały też pracę domową, by dostrzec w klasie osobę mniej do tej pory zauważaną i porozmawiać z nią.

We wtorek 11 września na Mszy o godz. 8.00 spotkała się młodzież z Klasyka, Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Zespołu Szkół nr 3. Homilia w całości stanowiła „poważną rozmowę z młodzieżą o Kościele”. Ewangelia tego dnia opowiadała o powołaniu 12 apostołów, co było dobrym punktem wyjścia do ukazania tajemnicy Kościoła. Ksiądz dyrektor odniósł się także do skandalu wykorzystywania seksualnego nieletnich przez niektórych duchownych i postawił dramatyczne pytanie: „Może w obliczu tych skandali lepiej byłoby, żeby Jezus nie zakładał Kościoła?”. Pytanie to pozwoliło kaznodziei omówić problem zgorszenia w Kościele. Zachęcał także, by wziąć odpowiedzialność za Kościół, bo dziś Jezus każdego z nas powołuje na apostoła, a nie na krytyka Kościoła.

Tydzień Wychowania zakończył się w piątek 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a podsumował go ks. dyrektor Piotr Karpiński. 
Zwrócił się do zebranych ze słowami, które pocieszyły i wsparły, zwłaszcza dorastających uczniów. Wskazał na krzyż Jezusa jako właściwą drogę ludzi – trzeba jedynie umieć na niego właściwie spojrzeć, można to uczynić nawet spojrzeniem będącym modlitwą. Jezus pomaga człowiekowi w jego pragnieniach i uzdrawia.

Tydzień Wychowania to ważne wydarzenie w życiu wiary każdego z nas.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Tegoroczny apel upamiętniający 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja przygotowali uczniowie klas pierwszych Klasycznego LO. Przedstawili oni montaż słowno-muzyczny, w którym ukazali tło historyczne wydarzeń i podkreślili znaczenie tej uroczystości dla współczesnego człowieka. Wiersze i pieśni patriotyczne zwróciły uwagę na to, że znajomość historii jest bardzo ważna, bo z niej ludzie czerpią mądrość i uczą się być prawdziwymi Polakami. Na zakończenie głos zabrał ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, który podziękował uczniom i wychowawcom, podkreślił wagę tego święta i zachęcił wszystkich do czynnego poznawania historii okolic Skierniewic w czasie wolnych dni majowych.

Pierwszy piątek września

W piątek 7 września społeczność Klasyka modliła się na Mszy świętej w pierwszy piątek miesiąca, którą odprawił ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. W swojej homilii podjął on temat miłości oblubieńczej. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Jezusa jako „Pana Młodego – Oblubieńca. Oblubienicą jest Kościół, więc każdy wierzący jest zaproszony do pielęgnowania relacji z Jezusem, który kocha całkowicie i oddaje za drugą osobę swoje życie. Zbawca oczekuje jednak wyłączności. Człowiek, który o tę relację zadba, może być pewny, że miłość Stwórcy uczyni go spełnionym. Taka jest „zazdrosna miłość Boga”, o której mówi prorokIzajasz. Drugą cechą miłości oblubieńczej jest szczęście. Zakłada wolność od ciężaru i przywiązania na siłę. Trzeba chcieć poczuć miłość do Boga, chcieć ją odkrywać na co dzień, pragnąć się całkowicie odnowić. Ksiądz Dyrektor zachęcił wiernych, by odkryli źródło prawdziwej miłości, ona pozwoli iść za Nim zawsze. 

Po Mszy świętej odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa. O oprawę liturgiczną zadbała klasa 7 B, o muzyczną – chór szkolny.

Spotkanie z ks. Manfredem Deselaersem

W środę 25 kwietnia w ramach cyklu Colloquia Classica społeczność Klasyka wysłuchała wykładu „Doświadczenia dialogu u progu Auschwitz” ks. dra Manfreda Deselaersa, który pracuje w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu na rzecz pojednania polsko-niemieckiego.

Niemiecki kapłan opowiedział o swojej młodości, o pierwszej wizycie w Polsce i w Auschwitz, o poszukiwaniu siebie i swojej drogi życiowej. Zanim odkrył, gdzie chce być i co robić, przebywał w Izraelu i zobaczył, że doświadczenia Holokaustu są tam nadal żywe, są krwawiącą raną. Przyjazd do Polski, nauka języka polskiego (rozumieliśmy go bez trudu) utwierdziły go w przekonaniu, że jego zadaniem jest podejmowanie wysiłków na rzecz pojednania. Pracując jako przewodnik w Oświęcimiu, spotykał się i z Niemcami, i z Żydami, i z Polakami, zobaczył, że rozmowy o traumatycznych dla tych narodów wydarzeniach są bardzo trudne, ale konieczne. Wspomniał także, że często zastanawia się, jak by sam postąpił, gdyby żył w czasie II wojny światowej, po której stronie by się opowiedział, czy umiałby cierpieć. Wie, że pojednanie jest możliwe, ale potrzeba czasu i pracy, dlatego ma świadomość, że jest na właściwym miejscu.

Jak ważny to był temat, świadczą pytania, które dotyczyły relacji ludzkich, wybaczenia, bólu, ale także współczesnych trudności w stosunkach polsko-niemieckich i polsko-żydowskich.

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

W poniedziałek 3 września, o godz. 9.00, Mszą świętą w Kolegiacie Najświętszego Serca Pana Jezusa na Widoku zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny. Mszy przewodniczył biskup Wojciech Osial, a koncelebrowali ks. dyrektor Piotr Karpiński i ks. Radosław Sawicki.

Na początku zebranych powitał ksiądz dyrektor. Zwrócił się do uczniów, rodziców i nauczycieli z życzeniami dobrego roku szkolnego. Księdza biskupa zaś poprosił, by sprawował Eucharystię i wyprawił nas z modlitwą w nowy rok szkolny. Ksiądz dyrektor odniósł się do patrona dnia dzisiejszego, św. Grzegorza, który był papieżem na przełomie VI i VII wieku. Św. Grzegorz poprzez dyscyplinę i wytrwałą pracę odnowił Kościół, a potomność w dowód uznania nadała mu przydomek „Wielki”. Ksiądz dyrektor życzył uczniom, by w naszej szkole wykuwała się dzień po dniu ich wielkość.

Ksiądz biskup w homilii zwrócił uwagę na to, że sama wiedza nie stanowi o wartości człowieka. Można ją mieć i odczuwać pustkę, być ubogim wewnętrznie, zniewolonym przez grzechy, brak przebaczenia, osądzanie innych. Człowiek nie chce widzieć swoich słabości, nie chce przyjąć, że do lepszego życia zawsze idzie się z Jezusem, że On zbawia na krzyżu. To Chrystus chce zmieniać człowieka, który będzie podążał za wiedzą, ale nie zgubi tego, co najważniejsze. „Niech Pan Bóg wraz z nauką daje nam serce otwarte, byśmy doświadczali Pana Jezusa, który chce nas wyzwalać z niewoli” – zakończył biskup Osial.

Na twarzach wszystkich uczniów i nauczycieli malowały się uśmiechy. Początek roku szkolnego przeżyliśmy w niezwykle pogodnej i radosnej atmosferze. Na uczniów czekała lśniąco przygotowana szkoła, która po wakacyjnych remontach nabrała jeszcze większego blasku. Po Mszy św. uczniowie z radością udali się na spotkania z wychowawcami w klasach.

Dziękujemy za odwiedziny naszej szkoły

W piątek 13 kwietnia nasze Szkoły otworzyły swoje drzwi. Na zwiedzających czekało wiele atrakcji, począwszy od religijnych kolorowanek Dobra Myśl na dziś, krzyżówek, rebusów, quizów, prezentacji tematycznych, zagadek logicznych, skończywszy na wystawie militariów, pokazach doświadczeń fizycznych i chemicznych. Wielu uczniów prezentowało efekty pracy na kołach zainteresowań, przykładowo w sali fizycznej kandydaci mogli obejrzeć silnik parowy, silnik homeopolarny, silnik Sterlinga, rakiety balistyczne, tubę Rubensa. Członkowie wolontariatu przedstawiali swoje dokonania, a nie było ich mało. W sali biologicznej można było przeszkolić się w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i zmierzyć ciśnienie. Na sali gimnastycznej, bilardowej i na kręgielni nie brakowało amatorów sportu. W auli wystąpił chór szkolny.

W Szkole Podstawowej największe zainteresowanie wzbudzały zajęcia plastyczne. Dzieci mogły wykonać na pamiątkę pracę plastyczną, rozwiązać rebus, ułożyć z literek swoje imię, przeprowadzić doświadczenie. Nasi uczniowie oprowadzali przybyłych gości, a ci wychodzili ze szkoły zadowoleni i przekonani, że dołączą do naszej społeczności we wrześniu.
Takich tłumów w ramach Dnia Otwartego nasza Szkoła jeszcze nie widziała. Wszystkim przybyłym dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy.

Zakończenie roku szkolnego w gimnazjum i liceum

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18 rozpoczęło się w piątek 22 czerwca Mszą świętą pod przewodnictwem księdza biskupa Wojciecha Osiala. Słowami przewodnimi wygłoszonej przez niego homilii było ewangeliczne zdanie: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi”. Te słowa powinniśmy odnieść do swojego życia i zastanowić się, w jakim miejscu jesteśmy. Ksiądz Biskup przywołał dwa obrazy: samotnego, zmęczonego człowieka, który co chwilę upada lecz powstaje i idzie naprzód oraz tancerki wirującej na parkiecie, w pięknym stroju. Paradoksalnie, ten cierpiący człowiek jest w lepszej sytuacji niż tancerka, gdyż nie stoi w miejscu, ale idzie naprzód. To człowiek decyduje, czy kroczy, czy stoi w miejscu. Ksiądz Biskup zachęcił zebranych, by zechcieli zajrzeć do swojego życia i zadali sobie pytanie, czy żyją w prawdzie, czy w iluzji. Przypomniał również o tym, że bardzo ważna jest Msza święta i codzienna modlitwa, także w czasie wakacji.

Po skończonej Eucharystii wszyscy udali się do szkoły, gdzie rozdano nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce i świadectwa z wyróżnieniem. Ogromna rzesza uczniów gimnazjum i liceum została wyróżniona, a wręczanie nagród trwało blisko godzinę.

Następnie przedstawicielki samorządu uczniowskiego podziękowały dyrekcji i nauczycielom za cały rok szkolny. Głos zabrali również ksiądz dyrektor oraz ksiądz biskup, którzy gratulowali uczniom wspaniałych wyników w nauce, życzyli dobrych wakacji i zaprosili do powrotu do szkoły z nowymi siłami w kolejnym roku szkolnym. Po uroczystości w auli wychowawcy udali się do klas na spotkanie ze swoimi uczniami.

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W środę 11 kwietnia w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego nagrodzono laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla gimnazjalistów i szkół podstawowych. W uroczystości wzięli udział także uczniowie naszej szkoły. W tegorocznej edycji konkursów przedmiotowych tytuł laureata zdobyło pięciu uczniów, którym dyplomy i nagrody wręczył Łódzki Kurator Oświaty.

Laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla Gimnazjum został Antoni Zając uczeń klasy IIIf.

Laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Wiedzy o Społeczeństwie dla Gimnazjum został Maciej Kalisiak z klasy IIIf.

Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Sztuce – Sekcja Muzyki dla Gimnazjum został Olaf Jackowski uczeń klasy IIId.

Laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla Szkół Podstawowych został Piotr Chudzio z klasy VIIc.

Laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla Szkół Podstawowych został Marcin Chmurski z klasy VIIa.

Laureatom z naszego gimnazjum i szkoły podstawowej serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Dzień Międzynarodowy

W poniedziałek 18 czerwca po raz pierwszy odbył się w naszej szkole Dzień Międzynarodowy.

Pierwszym wyzwaniem dla uczniów było rozwiązanie testu wiedzy na temat świata oraz wykonanie plakatu pt. „Świat bez granic”. Następnie uczniowie przedstawili scenki o kraju, który wcześniej wylosowali. Były to kraje mniej znane, jak Albania, Macedonia czy Urugwaj. Młodzież przybliżyła kulturę i obyczaje tych państw.

Przed udaniem się na przerwę śniadaniową został pokazany film „Śniadania na świecie”, który prezentował posiłki spożywane w różnych krajach. Następnie uczniowie przystąpili do kolejnego zadania, którym były kalambury. Losowane były trzy hasła, które należało narysować w ciągu pięciu minut.

Ostatnim wyzwaniem był test wiedzy dla trzech najlepszych drużyn. Do finału przeszły klasy Ia, IIb oraz IIId. Uczniowie odgadywali m.in. nazwiska amerykańskich prezydentów, flagi państw, czy nazwy krajów.

W międzyczasie prezentowane były filmiki pokazujące zawiłości mowy polskiej, gdzie obcokrajowcy podejmowali próbę wymowy najtrudniejszych polskich słów.

Największą liczbę punktów uzyskała klasa IIId, zasłużenie zajmując pierwsze miejsce i z rąk Księdza Dyrektora Piotra Karpińskiego odebrała słodką nagrodę.

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Po raz kolejny otwieramy drzwi, aby zaprezentować naszą ofertę edukacyjną oraz przedstawić naszą szkołę wszystkim kandydatom oraz zainteresowanych podjęciem nauki w skierniewickim Klasyku.

Dzień otwarty to również okazja do rozmowy z naszymi uczniami i nauczycielami, którzy opowiedzą Ci więcej o naszej szkole oraz przygotowali liczne eksperymenty, pokazy i mini konkursy.

Najmłodszym kandytatom zapewnimy mnóstwo atrakcji : zabawy, konkursy z nagrodami oraz prace ręczne!

 

Już dziś zarezerwuj sobie termin i odwiedź Klasyk!

 

***13 kwietnia (piątek) godz. 16.00-19.00***

Sukcesy naszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX

XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się 27 lutego 2018 r.

Miło nam poinformować, iż aż dziewięcioro uczniów naszej szkoły uzyskało wynik bardzo dobry lub dobry.

Przedstawicielka Szkoły Podstawowej Ela Adamczyk Rayner (kl.Va) uzyskała wynik dobry.

Wśród uczniów gimnazjum wysokie wyniki uzyskali: Bartosz Małek (kl. IIe) - wynik bardzo dobry, zaś wynik dobry uzyskali: Michał Rakowski (kl. IIe), Jakub Wasilewski (kl. IIId), Małgorzata Jastrzębska (kl. IIIe), Maria Adamczyk Rayner (kl. IIe) oraz Maria Wojewoda (kl. IIId).

W Klasycznym Liceum na podium stanęli : Barbara Błaszczak (kl. IIIb) z wynikiem bardzo dobrym oraz Piotr Kucharski (kl. Ia) z wynikiem dobrym.

Wszystkim naszym uczniom serdecznie gratulujemy, a w szczególności Bartkowi Małkowi i Basi Błaszczak, którzy oprócz dyplomu otrzymują nagrodę rzeczową.

fox 2018

Msza szkolna w Niedzielę Miłosierdzia

W niedzielę 8 kwietnia społeczność Klasyka modliła się podczas Mszy świętej sprawowanej przez księdza Piotra Karpińskiego, dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach. Na początku Eucharystii kapłan przypomniał wiernym, że w pierwszą niedzielę po Wielkanocy Kościół katolicki obchodzi ustanowione przez Jana Pawła II Święto Miłosierdzia Bożego. Kult Bożego Miłosierdzia związany jest z objawieniami siostry Faustyny Kowalskiej i pozostaje w ścisłym związku z sakramentem pokuty i pojednania. Wyjaśnił także, że dzisiejsza niedziela przewyższa wszystkie odpusty, a kto ufa Miłosierdziu Bożemu dostąpi szczególnych łask: „wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dzienniczek).
W liście pasterskim Konferencji Episkopatu Polski pt. „Duch Święty przynagla nas” biskupi podkreślili szczególną rolę Ducha Świętego, który jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego i uzdalnia nas do głoszenia Ewangelii oraz prowadzi do pełni życia poprzez przebaczanie grzechów. Przebaczenie jest konkretną formą, poprzez którą niesiemy Miłosierdzie Boże. Duch Święty podpowiada nam takie czyny, jakich sami nie bylibyśmy w stanie w sobie odkryć i zachęca każdego do wielbienia Boga za Jego zbawcze działanie wokół nas.
Na koniec nabożeństwa ksiądz dyrektor podziękował klasie VII A oraz szkolnemu chórowi za oprawę liturgiczną Mszy świętej, udzielił Bożego błogosławieństwa oraz prosił, by Maryja Matka Miłosierdzia wyjednała nam wszystkim obfitość łaski u swego Syna.

Msza szkolna w drugą niedzielę czerwca

Jak zawsze w drugą niedzielę miesiąca ksiądz dyrektor Piotr Karpiński sprawował Mszę Świętą z udziałem naszego chóru szkolnego i liturgią słowa przygotowaną przez gimnazjalistów z klasy IIe.

W homilii ksiądz dyrektor skupił się na różnych sposobach docierania przez Boga do człowieka. Naszym wielkim przywilejem jest to, że możemy pozostawać w osobistej i bezpośredniej relacji z Bogiem. Kapłan komentując fragment z Księgi Rodzaju zwrócił uwagę, że Pan Bóg człowieka szuka, zagaduje. A następnie obmyśla plan ratunku dla człowieka.

Msza szkolna była dla nas jak zawsze wielkim przeżyciem. Sprawowana była na sposób bardzo charyzmatyczny: głoszenie Słowa, śpiewy uwielbieniowe, dzięki czemu mogliśmy doświadczyć obecności Ducha Świętego.

Msza szkolna w pierwszy piątek miesiąca

W pierwszy piątek kwietnia cała społeczność Zespołu Szkół im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach modliła się na Mszy św., która wypadła w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ks. dyrektor Piotr Karpiński, który usiłował znaleźć odpowiedź na pytanie, skąd wiadomo, że Jezus zmartwychwstał. Ksiądz dyrektor przywołał świadczące o tym fakty: pusty grób oraz spotkania zmartwychwstałego Jezusa z uczniami. Apostołowie, przekonani o swej klęsce i życiowej porażce, wrócili do łowienia ryb. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że nie można uciec od swego powołania. Gdy przyszedł do nich Jezus, z trudem Go rozpoznali, ale ostatecznie zrozumieli, że nie wolno się poddawać, rezygnować z tego, do czego zostało się przeznaczonym. Poszli więc za Jezusem zmartwychwstałym, by w Bogu odnaleźć sens życia. Ksiądz dyrektor wyjaśnił, że każdy z nas może spotkać Zmartwychwstałego w swoim życiu. On zawsze jest przy nas i wspiera nas, dokonując rzeczy niemożliwych. Wiara w Zmartwychwstałego Syna Bożego daje nam spełnienie i moc dążenia do nieskończoności.

Po Mszy św. modliliśmy się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

O oprawę liturgiczną Mszy zadbała klasa IA liceum i chór szkolny.

III Pieszy Rajd Klasyka

W piątek 25 maja o godzinie 17.00 wyruszyliśmy spod szkoły, obierając kierunek Budy Grabskie – Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Rawką”. Przebyliśmy 8,5 km, podziwiając przyrodę w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Po dotarciu na miejsce mogliśmy wysłuchać krótkiej pogadanki o faunie i florze tegoż parku poprowadzonej przez właścicielkę ośrodka – panią Sabinę. Następnie dla chętnych grupa 44 DSH „Delta” przygotowała grę terenową, która polegała na rozwiązaniu kryminalnej zagadki i wykonaniu przy tym kilku zadań, przy których wszyscy świetnie się bawili. Pozostali spędzali miło czas, piekąc kiełbaski i rozmawiając. Dla wszystkich była to wspaniała okazja do integracji i aktywnego wspólnego spędzania czasu. W Rajdzie uczestniczyło ok. 40 uczniów z klas VII, gimnazjum i liceum oraz 4 nauczycieli. Nad całością przedsięwzięcia czuwał jak zawsze niezawodny Bartek Migała. DZIĘKUJEMY!

Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży

W dniach 26-28 marca odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne, mające przygotować nas na obchody Triduum Paschalnego i Zmartwychwstania Pańskiego. Rekolekcje dla młodzieży Klasycznego LO, gimnazjum i klas VII SP poprowadził o. dr Paweł Krupa OP.

I dzień – Daj się porwać szaleństwu miłości

Pierwszy dzień rekolekcji rozpoczął się zajęciami z wychowawcami w klasach. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami przeszli do auli, gdzie miała miejsce pierwsza konferencja, podczas której o. Paweł wygłosił naukę w oparciu o Ewangelię z dnia o namaszczeniu nóg Jezusa przez Marię Magdalenę. Zauważył, że z pozoru „szalony” czyn mógł być powodowany tylko bezgraniczną miłością, której nie da się racjonalnie wytłumaczyć. Następnie podczas zajęć w klasach uczniowie pracowali na fragmencie książki rekolekcjonisty pt. Spowiedź jak na dłoni, której tematem jest sakrament pokuty, m.in. zagadnienie żalu za grzechy. Na drugiej konferencji ojciec dominikanin poruszył powszechny we współczesnych społecznościach problem „niewidzialności”, czyli niedostrzegania człowieka przez innych. Stwierdził, że stan ten może być niewyobrażalnym cierpieniem, ale przywołując przykład Jezusa, który pozostawał „niewidzialny” od 12. roku życia do rozpoczęcia działalności ewangelizacyjnej, zauważył, że można go przezwyciężyć, przekierowując swój wzrok z samego siebie na potrzeby innych. Pierwszy dzień rekolekcji zakończył się modlitwą Anioł Pański poprowadzoną przez księdza dyrektora oraz błogosławieństwem udzielonym uczniom i nauczycielom przez ojca dominikanina.

II dzień – Rusz się, czyli kochaj

Drugi dzień rekolekcji, podobnie jak pierwszy, rozpoczął się zajęciami z wychowawcami, po których uczniowie wraz z gronem pedagogicznym udali się do auli, gdzie wysłuchali pierwszej konferencji. Tym razem o. Paweł Krupa swoje rozważania oparł na Ewangelii opowiadającej o zdradzie Judasza. Podkreślił, że uczeń Chrystusa pozostawał cały czas wolny, Jezus zaś nie ingerował w jego działania, mimo iż znał ich konsekwencje, ponieważ nie chciał naruszyć wolności Judasza, ale do ostatniej chwili próbował zawrócić go ze złej drogi. Niestety ten nie usłuchał, więc Jezus, mimo że cierpiał, powiedział: „Co masz czynić, czyń prędzej”. Chrystus, dając wolną wolę Judaszowi, musiał zgodzić się na zło, które ten zamierzał wyrządzić. Zajęcia z wychowawcami stanowiły kontynuację rozważań o spowiedzi z dnia poprzedniego. Poruszały zagadnienie postanowienia poprawy. Myśl przewodnią drugiej konferencji stanowiło stwierdzenie: „Miłość jest działaniem, miłość wyraża się w ruchu”. W tym kontekście ojciec dominikanin przywołał słowa papieża Franciszka, które ten wypowiedział w Polsce podczas ostatnich Światowych Dni Młodzieży, by wstać z kanapy i ruszyć z Chrystusem. A znaczy to nic innego, jak tylko kochać. Ostatnim punktem dnia było spotkanie z Marcinem Zielińskim oraz jego towarzyszką Kasią, która przedstawiła poruszające świadectwo działania Boga w jej życiu. Charyzmatyczny prowadzący opowiedział o swoim doświadczeniu Boga, o cudach, jakie sprawia miłość Boga i modlił się do Ducha Świętego w intencji całej szkolnej społeczności. Całość zakończyła się uwielbieniem Pana. Marcin Zieliński ogłosił także, że poprowadzi w naszej szkole „Seminarium wiary” – cykl sześciu cotygodniowych spotkań formacyjnych, do których zachęcił młodzież.

III dzień – Spowiedź i Msza święta

Dzień trzeci rekolekcji rozpoczął się w auli szkolnej modlitwą na nowy dzień i konferencją na temat spowiedzi. Ojciec rekolekcjonista zwrócił uwagę na wybór dobrego spowiednika i prosił, żeby się o niego i za niego modlić, aby był narzędziem w rękach Boga. Słowa ojca rekolekcjonisty wydały owoce, co potwierdziły kolejki spowiadających się w kościele.

Następnie ojciec rekolekcjonista wraz z księdzem dyrektorem sprawowali uroczystą Mszę św. na zakończenie rekolekcji. W czasie homilii o. Paweł Krupa zwrócił uwagę na najważniejszą, jego zdaniem, część ciała człowieka – uszy, dzięki którym potrafi usłyszeć słowa Boga, wsłuchać się w to, co Pan mówi. Po Mszy świętej młodzież podziękowała ojcu rekolekcjoniście za to, że podjął się tego „szalonego” wyzwania i przyjechał do naszej szkoły, aby głosić dla nas słowo Boże.

Te trzy dni rekolekcji to był dla nas wspaniały czas. Nie tylko spotkaliśmy mądrego, wybitnego i dobrego człowieka, jakim jest o. Paweł, ale przede wszystkim przybliżyliśmy się do Boga. Mamy nadzieję na choć trochę lepsze życie. Bogu niech będą dzięki!

Strona 1 z 7