Breadcrumbs

KLASYCZNE LICEUM

Sukces naszego ucznia w Olimpiadzie Filozoficznej

W sobotę 13 kwietnia w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbył się finał XXXI Olimpiady Filozoficznej. Zawody tego etapu mają charakter egzaminu ustnego. Na uczestnika czekają dwa zadania: rozmowa z komisją na temat pracy z etapu szkolnego oraz analiza wylosowanego tekstu filozoficznego.

Miło nam poinformować, że do etapu centralnego doszedł Igor Chmurski, uczeń klasy IIa Klasycznego LO, który uzyskał tytuł finalisty.

Serdecznie gratulujemy tak znaczącego osiągnięcia!

igor filozofia

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

W sobotę 13 kwietnia uczniowie klas maturalnych wraz z wychowawcami i katechetą uczestniczyli w Diecezjalnej Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę. Po przybyciu na Jasną Górę, maturzyści wzięli udział w drodze krzyżowej, która odbyła się w kaplicy św. Józefa. Kolejnym punktem programu był wykład dotyczący mediów oraz ich oddziaływania na odbiorców. Następnie uczniowie udali się do bazyliki na Mszę świętą, pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Franciszka Dziuby. Podczas uroczystej liturgii maturzyści usłyszeli wiele ciepłych słów, dużo wsparcia oraz życzeń powodzenia na maturze. Końcowym punktem programu było zawierzenie Matce Bożej w bazylice. Po dniu pełnym modlitwy, skupienia oraz refleksji, uczniowie szczęśliwie wrócili do domów.

Nasi fizycy w Pracowni Ciała Stałego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

 Tradycyjnie co roku uczniowie działający aktywnie w zajęciach koła fizycznego, pod opieką p. Andrzeja Grzelaka, wyjeżdżają na zajęcia do różnego rodzaju instytucji naukowych. W tym roku, w czwartek 11 kwietnia, złożyliśmy wizytę w Instytucie Fizyki UW, w Pracowni Ciała Stałego. Prelekcje, pokazy, prezentacje oraz zajęcia z naszymi uczniami poprowadziła w sposób profesjonalny i bardzo interesujący absolwentka naszej szkoły Katarzyna Ludwiczak.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z aktualną działalnością badawczą Instytutu, podziwiania w działaniu wykorzystywanej w Instytucie aparatury oraz przeprowadzenia kilku standardowych pomiarów. Nasi szkolni fizycy zapoznali się z mechanizmami tworzenia struktur warstwowych, których budowa pozwala na eksfoliację do płatków o grubości pojedynczych warstw atomowych. Pracowali na płatkach grafenu, z którego tworzy się heterostruktury, mogące służyć np. jako źródła światła, albo tranzystory. Pozyskane przez siebie w pracowni płatki dichalkogenków badali z wykorzystaniem spektroskopii ramanowskiej.

Odwiedzającą Instytut naszą grupkę fizyków mocno zachwyciła fachowość i profesjonalizm absolwentki naszego liceum. Coroczne wizyty w instytucjach naukowych są cenną lekcją w poszukiwaniu form rozwoju własnych zainteresowań i pasji.

Wizyta uczniów w szkole partnerskiej Missionsgymnasium w Bad Bentheim

W dniach 30.03-06.04 piętnastu uczniów naszego liceum wraz z opiekunami: panią Iwoną Stanowską i panią Beatą Januszkiewicz odwiedziło ponownie zaprzyjaźnione gimnazjum w Niemczech, gdzie spotkali się ze swoimi rówieśnikami. Tym razem rozmawialiśmy o stereotypach i uprzedzeniach, jakie panują w obu narodach wobec siebie. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że ich źródłem jest trudna polsko-niemiecka historia. Przyjrzeliśmy się jej uważnie czytając teksty historyczne. Młodzież pracując w grupach mogła dokonywać refleksji. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że więcej nas łączy, niż dzieli i że pomimo trudnych relacji w przeszłości chcemy budować nową rzeczywistość opartą na przyjaźni pomiędzy naszymi narodami. Swoje odczucia, wrażenia i spostrzeżenia uczniowie wyrazili w sposób artystyczny tworząc obrazy wykonane pod okiem znanego lokalnego artysty. Uczniowie podzielili się także swoimi odczuciami w luźnej dyskusji.

Spotkania młodzieży polsko-niemieckiej są niezbędne, aby móc rozmawiać o trudnej polsko-niemieckiej historii. Dzięki tej wizycie nasi uczniowie mogli poznać bliżej niemiecką historię, poprawić swoje umiejętności językowe, zwiedzić ciekawe miejsca i poznać nowych ludzi. Teraz czekamy na rewizytę naszych kolegów z Bad Bentheim, która odbędzie się w październiku.

 

Lekcja z Misjonarzem o Afryce

Niecodzienną możliwość poznania pracy w Afryce miała młodzież naszego liceum, uczestnicząc w spotkaniu z księdzem misjonarzem Kazimierzem Kieszkiem, który gościł na lekcjach religii we wtorek 26 marca. Ks. Kazimierz podzielił się swoim doświadczeniem 30 lat pracy w Afryce, m.in. w Togo, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Egipcie. Ukazał Afrykę jako kontynent nadziei, dobrych ludzi, wielu różnic kulturowych, ale też przepaści ekonomicznej względem Europy.

W swojej opowieści o Afryce nasz gość mówił, że głównym charyzmatem pracy misjonarza jest ewangelizacja w Afryce, budowanie mocnego Kościoła lokalnego, praca z najbiedniejszymi, głoszenie pokoju i stawanie po stronie słabszych. Młodzież chętnie i żywo uczestniczyła w zajęciach, zadając pytania. Pod koniec katechezy ks. Kieszek wspomniał o islamie, który bardzo ekspansywnie zajmuje wiele krajów afrykańskich, jak i europejskich.

Chrystusa. Nasza religia to religia pokoju i miłościmówił ks. misjonarz.

misjonarz

Debata klas II liceum

Tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny, 21 marca, odbyła się szkolna debata klas II liceum. W tym roku tematem debaty była edukacja. Teza debaty brzmiała: „Szkoła źle uczy – dzisiejszy system edukacji to zakuć, zdać, zapomnieć”. Tezy broniła drużyna z klasy II B w składzie: Julia Bodych, Weronika Kot i Aleksandra Susik. Przeciwnikami tego twierdzenia była drużyna z klasy II A w składzie: Igor Chmurski, Mikołaj Pegza oraz Franciszek Pszczółkowski. W rolę marszałka debaty wcielił się uczeń klasy maturalnej Karol Budziński, który na początku przywitał wszystkich, jak również przedstawił jury i członków debatujących drużyn.

Debata przebiegała w trzech rundach. Pierwsza część dotyczyła związku szkoły z potrzebami współczesnego człowieka i świata. Strony dyskusji podjęły problem wpływu wykształcenia na atrakcyjność pracy, rodziców na wychowanie swoich dzieci.

Druga część debaty dotyczyła atrakcyjności współczesnej szkoły. Uczniowie dyskutowali na temat tego, czy oceny są wyznacznikiem wiedzy, czy szkoła wspiera, czy utrudnia rozwój zainteresowań.

W trzeciej rundzie uczestnicy debaty zastanawiali się nad reformą szkolnictwa. Podjęli problem likwidacji gimnazjów i wydłużenia liceum i wpływu tych zmian na oczekiwania uczniów. Tę część zakończyło trudne pytanie o moralny wymiar strajku nauczycieli.

Po trzech rundach pytań każda z drużyn podsumowała swoje stanowisko w formie minutowego exposé.

Debata podejmowała problem edukacji, który dotyczy uczniów, gdyż wielu z nich (klasy ósme i siódme) doświadczają wpływu nowej reformy, dlatego młodzież słuchała jej z zainteresowaniem. Świetnie poradził sobie prowadzący, umiejętnie dyscyplinując i prowokując obie strony sporu. Obie drużyny ciekawie przedyskutowały problem, przygotowały masę rzeczowych argumentów, popartych wieloma badaniami i danymi statystycznymi.

W oczekiwaniu na werdykt jury ksiądz dyrektor Piotr Karpiński pogratulował uczestnikom dyskusji wystąpienia przed wszystkimi uczniami szkoły. Odnosząc się do ostatniego pytania debaty, przypomniał naukę Kościoła dotyczącą moralnego wymiaru strajku nauczycieli. Ksiądz dyrektor podkreślił, że strajk jest podstawowym prawem każdego pracownika pod warunkiem, że inne sposoby dochodzenia swoich praw zawiodły. Dodał również, że najlepszym rozwiązaniem jest dialog. Uspokoił uczniów, podając, że w naszej szkole egzaminy się odbędą, bo nie będzie w niej strajku.

Na koniec debatę rozstrzygnęło jury, w skład którego weszli następujący nauczyciele: pan Marek Pągowski, pani Anna Kłosińska i pan Piotr Wójcik oraz uczniowie klas trzecich liceum: Natalia Bielenin, Maciej Chęcielewski i Michał Heleski. Debatę wygrały uczennice z klasy II B, a tytuł najlepszego mówcy zdobył Franciszek Pszczółkowski z drużyny przeciwnej. Werdykt wszystkim się bardzo spodobał, gdyż nagrodzili go gromkimi brawami. Na kolejną Debatę Oksfordzką w Klasyku przyjdzie nam poczekać znowu rok.

Licealiści w Teatrze Współczesnym

W piątek 22 marca klasy II liceum pojechały do Teatru Współczesnego w Warszawie na sztukę „Psie serce”. Uczniowie przenieśli się do Moskwy lat dwudziestych XX wieku, gdzie rozgrywała się akcja przedstawienia. Świat obserwowali oczami psa, widzieli zmiany ustrojowe w państwie radzieckim. W główną rolę wcielił się Borys Szyc, który jako pies bawił wszystkich, a jako człowiek przerażał. A mógł to zrobić dzięki eksperymentowi profesora Preobrażeńskiego, który zmienił go z psa w człowieka. Wszyscy podziwialiśmy kunszt aktorski Borysa Szyca. Aktor zachwycił tym bardziej, że w zeszłym roku widzieliśmy go w roli Hamleta. Było to niesamowite przeżycie.

teatr 2ab 2019

Drużyna Klasyka zwyciężyła w Konkursie o Józefie Piłsudskim

Drużyna Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego w składzie: Mikołaj Białkowski, Jakub Wasilewski i Mateusz Winciorek zajęła pierwsze miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Życie i działalność Józefa Piłsudskiego”, organizowanym przez Zespół Szkół nr 1 w Skierniewicach. W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta Skierniewice. Gratulujemy naszym uczniom zwycięstwa.

konkurs pilsudski

Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

W środę 13 marca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się wręczenie dyplomów tegorocznym stypendystom Prezesa Rady Ministrów. 

Stypendium to przyznawane jest szczególnie uzdolnionym uczniom, osiągającym najwyższą średnią ocen w szkole.

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski wręczyli dyplomy tegorocznym stypendystom, a wśród nich naszej stypendystce – Aleksandrze Jagurze, uczennicy klasy trzeciej Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego.

Kurator oświaty pogratulował wszystkim nagrodzonym sukcesu, a także podziękował rodzicom i nauczycielom, którzy motywują młodzież do poszerzania wiedzy i rozwijania talentów. Natomiast Wojewoda Zbigniew Rau życzył im, aby stypendia ufundowane przez państwo polskie zmobilizowały ich do dalszej pracy, wzmocniły ich pasję i determinację.

Aleksandrze serdecznie gratulujemy tak wielkiego wyróżnienia.

styp rm 2019

Klasyk na Targach Kariery

We wtorek 12 marca odbyła się 17. edycja Targów Kariery „Szkoła dla gimnazjalisty i ósmoklasisty”. Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowały szkoły ponadgimnazjalne ze Skierniewic i okolicy. Nie mogło zabraknąć też przedstawicieli naszego Liceum. Pełna wigoru ekipa naszych uczniów przedstawiała zainteresowanym gimnazjalistom oraz ósmoklasistom wszystkie walory naszej szkoły. Jak zawsze wielu przybyłych zaintrygowała możliwość wyboru interesujących ich przedmiotów rozszerzonych oraz dowolna ich konfiguracja. Na wielu duże wrażenie wywarły cztery złote tarcze Rankingu „Perspektyw”, gdyż żadna inna szkoła nie mogła pochwalić się takim osiągnięciem. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję spotkać się z wieloma z przybyłych gimnazjalistów i ośmioklasistów we wrześniu!

XI Dzień Maturzysty w PWSZ w Skierniewicach

W środę 6 marca grupa uczniów Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego wzięła udział w XI Dniu Maturzysty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach. W wydarzeniu, którego ideą jest promocja miasta Skierniewice wśród maturzystów jako miejsca, gdzie warto się uczyć, żyć i pracować, Uczelnia zaoferowała m.in. ciekawe warsztaty naukowe. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w następujących:

  • „Człowiek na bakterie” – dr Paweł Lisiecki
  • „Owoce i warzywa w nowej piramidzie żywieniowej” – dr Agnieszka Wiosetek-Resle, mgr Stella Buczek
  • „Złuszczanie a piękno skóry” – mgr Katarzyna Adamka.

W ramach warsztatów uczniowie poznali nie tylko biologię bakterii, ale również zapoznali się z zasadami zdrowego i racjonalnego odżywiania oraz prawidłowej higieny ciała. Wszystkie warsztaty były bardzo ciekawe i pozwoliły na przyswojenie nowej wiedzy oraz na inne spojrzenie zawodu kosmetologa i dietetyka.

Nasza uczennica zwyciężczynią etapu diecezjalnego Olimpiady Teologii Katolickiej

W tym roku już po raz 29. odbyła się w całej Polsce Olimpiada Teologii Katolickiej. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Święty Jacek – wzór ewangelizacji”, a organizatorem jest diecezja opolska.

Etap szkolny został przeprowadzony w szkołach 15 listopada. W naszym liceum wystartowało 15 osób, spośród których dwie awansowały do etapu diecezjalnego: Weronika Wolińska z klasy Ia i Aleksandra Supeł z klasy Ib.

Etap diecezjalny odbył się w środę 27 lutego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. Spośród 17 uczniów z 25 szkół komisja wyłoniła troje uczniów reprezentujących naszą diecezję w finale ogólnopolskim w Opolu.

Pierwsze miejsce w etapie diecezjalnym OTK zajęła Aleksandra Supeł z KLO im. ks. St. Konarskiego w Skierniewicach, która odebrała 6 marca w Kurii łowickiej z rąk J. E. Ks. bpa Andrzeja F. Dziuby puchar, dyplom i album. Ksiądz biskup pogratulował trójce zwycięzców zdobytej wiedzy i udziału w olimpiadzie. Słowa podziękowań skierował również do katechetów, którzy przygotowali młodzież, i do rodzin olimpijczyków. Po wspólnej fotografii z ks. biskupem i błogosławieństwie młodzież wróciła do swoich szkół.

Troje finalistów z naszej diecezji będzie rywalizować w finale XXIX OTK, który będzie miał miejsce w Opolu w dniach 28-30 marca 2019 r. Gratulując finału życzymy wysokich miejsc na etapie ogólnopolskim.

Etap okręgowy Olimpiady Filozoficznej

W sobotę 16 lutego w Skierniewicach odbył się okręgowy etap Olimpiady Filozoficznej. Wzięło w nim udział pięcioro uczniów Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego. Przed rozpoczęciem rozgrywek Komitet Okręgowy Olimpiady dokonał podsumowania etapu szkolnego. Wręczono nagrody dla autorów najlepszych prac pisemnych z etapu szkolnego oraz podziękowania dla nauczycieli, ufundowane przez Miasto Skierniewice.

Etap okręgowy składał się z dwóch części. Najpierw uczestnicy pisali esej filozoficzny na wybrany temat, a następnie rozwiązywali test wiedzowy. Kwalifikacja do etapu centralnego ma przebieg dwustopniowy: najpierw Komitet Okręgowy rekomenduje do finału osoby, które przekroczyły próg punktowy, a następnie Komitet Główny dokonuje kwalifikacji spośród najlepszych osób w Polsce.

Miło nam poinformować, że aż czworo naszych licealistów uzyskało rekomendację do etapu centralnego. Są to: Maciej Chęcielewski (klasa IIIb), Igor Chmurski (klasa IIa), Małgorzata Gontarek (klasa Ia) oraz Mikołaj Białkowski (klasa Ia). Serdecznie gratulujemy i życzymy awansu do etapu centralnego.

 

Wyjazd klas pierwszych do teatru Roma

W dniu 27 lutego klasy pierwsze liceum wybrały się do warszawskiego Teatru Roma na musical „Piloci”. Tematem tego musicalu są losy polskich lotników w czasie II wojny światowej a przede wszystkim wydarzenia historyczne związane z bitwą o Anglię. „Piloci” to także pełna emocji opowieść o miłości łączącej Jana, młodego polskiego lotnika i Ninę, warszawską aktorkę kabaretową i piosenkarkę. W spektaklu można zobaczyć spektakularną animację przedstawiającą bitwę powietrzną zakończoną rozbiciem samolotu na scenie. Scenografia cyfrowa i animacje zaprezentowane w tym widowisku to więcej niż teatr, to teatralno-filmowa zabawa na najwyższym poziomie. Tempo zmiany scenografii cyfrowej, ale także tej klasycznej – pięknej, stylowej budzi podziw. „Piloci” to również wspaniałe głosy, cudowna muzyka i świetni tancerze. Uczniowie klas pierwszych liceum polecają serdecznie ten spektakl wszystkim.

pioloci 1ab

Studniówka 2019

W sobotę 9 lutego uczniowie klas maturalnych Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego bawili się na tradycyjnym Balu Studniówkowym. Uroczystość rozpoczął polonez, który zachwycił zaproszonych gości. Młodzież ubrana w eleganckie kreacje sunęła po parkiecie, wykonując skomplikowane figury tego pięknego, staropolskiego i dostojnego tańca. Po owacjach na stojąco nastąpił czas podziękowań. Prowadzący: Aleksandra Jagura i Mateusz Jaros, prosili o zabranie głosu przedstawicieli młodzieży, rodziców, wychowawców, księdza dyrektora Piotra Karpińskiego, a następnie honorowego gościa Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Wojciecha Osiala. Wszyscy przemawiający, oprócz podziękowań, skupili się na życzeniach wspaniałej zabawy, jak najlepszych wyników na maturze, a także właściwych wyborów życiowych. Po części oficjalnej nastąpił czas na część artystyczną. Młodzież przygotowała spektakl, w którym ukazała elementy rzeczywistości szkolnej, obawy przed maturą oraz swoje umiejętności wokalne i taneczne, a także podziękowała nauczycielom i wychowawcom. Kolejnymi punktami programu były poczęstunek i zabawa do białego rana.

Zdjęcia dzieki uprzejmości "Głosu Skierniewic i Okolicy"

 

Nasi uczniowie w Olimpiadzie Przedsiębiorczości

W czwartek 6 grudnia sześcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w szkolnym etapie XIV Olimpiady Przedsiębiorczości, organizowanej przez pięć największych uczelni ekonomicznych, w tym Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Olimpiady to „Trendy na rynku kapitałowym”. Miło nam poinformować, iż dwoje z nich przeszło do etapu okręgowego. Są to Karol Budziński (kl. IIIA KLO) oraz Mateusz Winciorek (kl. IA). Kolejny etap Olimpiady odbędzie się 7 marca. Trzymamy kciuki za naszych przedsiębiorczych uczniów.

pzedsiebiorczosc

O naszej szkole w Radiu RSC

Kolejny wywiad radiowy, tym razem w Radiu RSC o naszej szkole i najnowszym Rankingu "Perspektyw" opowiada ksiądz dyrektor Piotr Karpiński :

 

KLIKNIJ ŻEBY POSŁUCHAĆ

O naszej szkole w Radiu Victoria

O naszej szkole i najnowszym Rankingu "Perspektyw" opowiada ksiądz dyrektor Piotr Karpiński :

<<Kliknij żeby posłuchać>>

Ogromny sukces Klasyka w Rankingu Perspektywy 2019

Jak co roku w styczniu dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z niecierpliwością oczekują na nowy Ranking szkół miesięcznika „Perspektywy”. Choć wszystkie rankingi są tylko ilościowym i porównawczym przybliżeniem pracy szkoły, to jednak Ranking „Perspektyw” jest bardzo opiniotwórczy i cieszy się wielkim uznaniem. Jego wyniki pokazują jakość pracy szkoły, a dla uczniów są ważną wskazówką wyboru odpowiedniej szkoły.

10 stycznia miesięcznik „Perspektywy” ogłosił XXI Ranking Liceów Ogólnokształcących 2019, który różnił się od poprzednich edycji przede wszystkim ilością ocenionych szkół. O ile dotąd Ranking prezentował 500 najlepszych liceów w Polsce, spośród których 100 najlepszych miało tytuł Złotej Szkoły, o tyle w tym roku w Rankingu liceów sklasyfikowano 1000 szkół i 200 najlepszym przyznano złotą odznakę.

Nie zmieniły się kryteria oceniania szkół, którymi dalej są: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) i wyniki matury z przedmiotów rozszerzonych (45%). Nad prawidłową klasyfikacją szkół czuwa specjalna kapituła, którą tworzą: przewodniczący Komitetów Głównych olimpiad, dyrektorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 

Miło nam poinformować, że w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019 Klasyczne LO zajęło 27. miejsce w Polsce i 3. miejsce w województwie łódzkim. Nasza szkoła nie tylko zachowała prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły”, ale awansowała do ścisłej czołówki najlepszych liceów w Polsce.

W podrankingu maturalnym (uwzględniającym tylko wyniki z matur) Klasyczne Liceum Ogólnokształcące znajduje się na 28. miejscu w kraju. Jeszcze lepiej prezentuje się w podrankingu szkół olimpijskich (uwzględniającym tylko sukcesy uczniów w olimpiadach) – Klasyk zajmuje 21. miejsce w Polsce. Jako ciekawostkę można dodać fakt, że ze wszystkich szkół katolickich nasze liceum wypadło jako 3. najlepsze w Polsce.

Cieszymy się sukcesem naszej Szkoły. Gratulujemy uczniom i nauczycielom. I życzymy, by tak wysoka lokata Klasycznego LO w skali kraju i województwa mobilizowała do jeszcze cięższej pracy.

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2019

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2019 - łódzkie

Ranking maturalny Liceów Ogólnokształcących 2019

Ranking Szkół Olimpijskich 2019

Ranking liceów w Polsce 2019 – wybrane szkoły

Miejsce Szkoła Miasto
27 Klasyczne Liceum Ogólnokształcące Skierniewice
56 PLO Sióstr Niepokalanek Szymanów
63 Pijarskie LO Łowicz
169 LO im. J. Dąbrowskiego Kutno
201 LO im. F. Chopina Sochaczew
217 LO im. B. Prusa Skierniewice
322 LO im. J. Chełmońskiego Łowicz
364 LO im. S. Żeromskiego Żyrardów
454 LO im. M. Skłodowskiej-Curie Rawa Mazowiecka

Ranking liceów w województwie łódzkim 2019 – wybrane szkoły

Miejsce Szkoła Miasto
1 (18) Publiczne LO Politechniki Łódzkiej Łódź
2 (21) I LO im. M. Kopernika Łódź
3 (27) Klasyczne Liceum Ogólnokształcące Skierniewice
4 (39) Publiczne LO UŁ Łódź
5 (46) XXI LO im. B. Prusa Łódź
6 (63) Pijarskie LO Łowicz
17 (217) LO im. B. Prusa Skierniewice
25 (322) LO im. J. Chełmońskiego Łowicz
32 (454) LO im. M. Skłodowskiej-Curie Rawa Mazowiecka

Ranking maturalny liceów 2019 – wybrane szkoły

Miejsce Szkoła Miasto
28 Klasyczne Liceum Ogólnokształcące Skierniewice
51 PLO Sióstr Niepokalanek Szymanów
62 Pijarskie LO Łowicz
193 LO im. F. Chopina Sochaczew
228 LO im. B. Prusa Skierniewice

Ranking szkół olimpijskich 2019 – wybrane szkoły

Miejsce Szkoła Miasto
21 Klasyczne Liceum Ogólnokształcące Skierniewice
100 Pijarskie LO Łowicz
115 LO im. B. Prusa Skierniewice
151 PLO Sióstr Niepokalanek Szymanów

Wycieczka licealistów do Auschwitz

We wtorek 18 grudnia uczniowie drugich klas liceum pogłębiali swoją wiedzę historyczną, zwiedzając obóz koncentracyjny w Auschwitz. Wraz z przewodnikami przebyli drogę ofiar nazizmu oraz zapoznali się realiami życia codziennego więźniów. Poznali losy niektórych skazańców, m.in. św. Maksymiliana Kolbe, polskiego księdza, który oddał życie za współwięźnia oraz Kazimierza Piechowskiego, jednego z uciekinierów z obozu. Ich cierpienie, poświęcenie i waleczność ukazano poprzez liczne prezentacje zdjęć, filmów, fragmentów przemówień i namacalnych dowodów traumatycznych przeżyć ofiar wojny.

Podróż rozpoczęła się przy słynnej bramie „Arbeit macht frei”, gdzie przybliżona została geneza powstania kompleksu. Młodzież miała okazję zwiedzić wystawy tematyczne utworzone w barakach, zobaczyć buty, okulary, ubrania i ubranka, włosy, które pozostały po ofiarach Niemców. Następnym przystankiem był Auschwitz II – Birkenau, gdzie pokazana została Brama Śmierci. Zwiedzający poznali warunki, w jakich transportowani byli więźniowie oraz przyjrzeli się barakom, w których wielu z nich przyszło żyć i umrzeć.

Wyjazd stał się powodem do głębszej refleksji nad historią, okrucieństwem ludzi, którzy „ludziom zgotowali ten los” oraz do zadumy nad cierpieniem .

Strona 1 z 6