All for Joomla All for Webmasters

pasek-sp

Breadcrumbs

Świetlica w Szkole Podstawowej

ŚWIETLICA SZKOLNA

Nasi wychowawcy:

mgr Paulina Klepczarek - koordynator

mgr Dorota Jendral

mgr Iwona Grzelak

Do naszej świetlicy zapraszamy od 12.50 do 16.30. Aby zapisać dziecko należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy i złożyć ją w sekretariacie szkoły podstawowej.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się ,aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się.

Bazę lokalową świetlicy stanowią trzy sale dostosowane do potrzeb dzieci. W salach znajdują się zabawki, puzzle, duży wybór gier stolikowych. Posiadamy telewizory, odtwarzacze DVD.  Korzystamy z boiska i placu zabaw (skate-park), sali gimnastycznej, sali rekreacyjnej, sali informatycznej.

W ramach zajęć świetlicowych odbywają się:

   - Zajęcia muzyczne

   - Zajęcia plastyczne, techniczne

   - Gry i zabawy ruchowe

   - Zajęcia integrujące grupę

   - Zajęcia dydaktyczne podnoszące i usprawniające możliwości intelektualne

   - Zajęcia komputerowe

   - Zajęcia czytelnicze

 
Godziny Ramowy rozkład dnia pracy świetlicy szkolnej
12:50-13:30   odrabianie pracy domowej
13:30-13:50   przerwa na posiłek, krótką zabawę
13:50-14:50   zajęcia programowe
14:50-15:20  zabawy z wyboru dzieci
15:20-15:50  zajęcia programowe
15:50-16:00  porządkowanie miejsc pracy
16:00-16:30  zabawa w sali lub na świeżym powietrzu/ rozchodzenie się do domów.
grupa klasa miejsce
gr. I „0”, I a, I b
świetlica przy sekretariacie
gr II II, III a świetlica przy sklepiku
gr. III III b, IV - VI sala nr 2

Facebook Widget Slider

Menu