pasek-lic

Breadcrumbs

Obchody Srebrnego Jubileuszu Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego

 

Uroczystości związane z 25-leciem Klasycznego LO odbyły się w Auli szkolnej po Mszy świętej. Na początku ksiądz dyrektor Piotr Karpiński przywitał honorowych gości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie. Odniósł się w nim do początków szkoły, zastanawiając się jaka myśl przyświecała biskupowi Alojzemu Orszulikowi kiedy zakładał naszą szkołę: potrzeba zagospodarowania pustego budynku, czy coś więcej? Odpowiedź znajduje się w dekrecie erekcyjnym, w którym podkreślono, by szkoła stawała się miejscem kształtowania wolności i odpowiedzialności młodego człowieka. Ksiądz dyrektor dziękował wszystkim za wypracowanie świetności liceum i życzył, nawiązując do nauk o. T. Radcliffa na trwającym w Rzymie Synodzie, by nasze liceum świadczyło, że plus ratio quam vis – „więcej znaczy rozum, niż siła”.

Następnie obejrzeliśmy przedstawienie „Mała historia wielkiej szkoły”, które przygotowali uczniowie klas drugich liceum pod opieką wychowawczyń: Ewy Domagały, Agnieszki Kuśmierczyk i Doroty Górnik, przy wsparciu Piotra Wójcika, Emilii Pomarańskiej, Małgorzaty Mikusek, Agaty Szczęsnej, Małgorzaty Brzuszczak i Marianny Rzeszotarskiej. W czasie przedstawienia nie zabrakło informacji o powstaniu szkoły, o jej patronie, rozbudowie infrastruktury i osiągnięciach w ciągu 25 lat. Ostatnia część spektaklu miała formę wspomnień absolwentów, którzy przywoływali różne wydarzenia z historii szkoły. W tym czasie na ekranie pojawiały się zdjęcia lub filmy z ważnych uroczystości szkolnych, a młodzież grała na skrzypcach i tańczyła, wzbudzając zachwyt i aplauz. Przedstawieniu towarzyszył chór, który śpiewał znane szlagiery.

Na koniec, z okazji Święta Edukacji Narodowej, młodzież złożyła dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzenia, aby ich „trudna, ale i wspaniała praca dawała im satysfakcję i radość, a każdy dzień spędzony w Zespole Szkół im. Księdza Stanisława Konarskiego w Skierniewicach i obcowanie z podopiecznymi, były inspiracją do dalszego zaangażowania w szerzenie wiedzy i zasad właściwego wychowania kolejnych pokoleń uczniów”. Prezentem dla Grona Pedagogicznego była wiązanka przebojów w wykonaniu chóru szkolnego pod batutą Marianny Rzeszotarskiej oraz słodka niespodzianka wręczona przez Samorząd Szkolny.

Grono Pedagogiczne i wszyscy zebrani goście otrzymali również pamiątkową monografię szkoły pt. „Odwaga bycia mądrym. 25 lat Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego w Skierniewicach”.

Kolejną część obchodów zdominowały przemówienia zaproszonych gości, którzy gratulowali srebrnego jubileuszu i życzyli dalszych sukcesów. Jako pierwszy głos zabrał biskup Andrzej F. Dziuba, odczytano także list biskupa Wojciecha Osiala. Następnie słowo wspomnień wygłosił pierwszy dyrektor KLO ks. Adam Kostrzewa, przedstawiciele władz miasta i Kuratorium Oświaty, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół. Obchody 25-lecia KLO zakończyły się podziękowaniami księdza dyrektora Piotra Karpińskiego oraz zaproszeniem na obiad.

 

Facebook Widget Slider

Menu